Vil offentliggjøre navn på farlige flyselskaper

Luftfartsmyndighetene i Norden er blitt enige om å utveksle og offentliggjøre informasjon om farlige flyselskaper.