Friske får mindre penger

Modellen som styrer fordelingen av penger mellom helseregionene, forutsetter at vestlendinger er mindre syke og har mindre behov for spesialisttjenester enn folk i andre landsdeler.