Skjenketrøbbel for Lost Weekend

Det er avdekka fleire brot på alkohollova under festivalen Lost Weekend på Askøy.