Prøvd pressa til krigshandlingar

Politiet og Forsvaret var i haust i open konflikt i Afghanistan. Norske politifolk nekta å delta i ein stor militær offensiv mot opprørarar.