- Han kjørte svært fort

En 17-åring raste utfor veien ved rundkjøringen mot Arnanipatunnelen.