Med tanke for andre

Dei elleve elevane i 6. og 7. klasse på Ålvik skule i Hardanger ville gjere sitt for dei fattige i verda, og sette i gong med ein stor aksjon der dei blant anna oppretta «småjobbsentral», steikte og selde vaflar, hadde lynlotteri, arrangerte loppemarknad og selde loddar «på bok».