Med kunnskap til folket

Færre vaksne kjem til foredrag og møte. Programtilbodet vert i større grad dreia mot born, unge og eldre.