Bet kollega i ansiktet

Det blir ikke billig for en engelskmann som bet kollegaen i ansiktet.