To bygninger brant ned

Politiet utelukker ikke at brannene kan være påsatt.