Her skal det graves

I løpet av de neste tre årene skal «Graveklubben» endevende gater over hele byen.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

De siste årene har gravearbeid i Bergen skapt stor frustrasjon. Og det er langt fra over. For nå er Graveklubben i full gang med å spa opp sentrum.

Den spesielle klubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme, BKK Nett, BIR BossNett og Vann— og avløpsetaten.

– Vi graver en felles grøft hvor alle forskjellige kabler og rør legges ned på samme tid. På denne måten unngår vi å åpne gatene flere ganger, sier senioringeniør Arne Jensen i Vann- og avløpsetaten.

Kan ligge i 100 år

Nye vann- og avløpsledninger skiftes ut. Det legges ned fjernvarmeledninger, bossug og elkabler. Men Graveklubben savner Telenor og Bybanen på laget.

– Vi legger ned kabler og ledningsnett nå for at det skal ligge i hundre år. Da er det synd hvis andre aktører som Telenor eller Bybanen skal grave opp igjen de samme gatene kort tid etter. Gravingen medfører store ulemper, både for trafikk og næringsliv. Vi skylder samfunnet å opptre rasjonelt, sier utbyggingssjef Terje Strøm i BKK Varme.

Krysset mellom Markeveien og Chr. Michelsens gate er for tiden forvandlet til et digert hull. I den åpne grøften stikker det ut et virvar av ledninger, rør og kabler.

– De gamle telekablene skaper problemer for oss på anlegget. De ligger rotete til. Når vi først har bakken åpen nå, så burde alle bidratt og ryddet, sier senioringeniør Arne Jensen.

I Markeveien og Veiten har manglende samarbeid mellom de ulike aktørene allerede ført til at samme gate ble gravd opp to ganger på kort tid.

– Vi hadde nettopp lukket igjen den åpne grøften og fått på plass ny brostein. Så kom Telenor og gravde opp igjen på grunn av en kabelfeil. Det er helt uholdbart. Dette hadde vi unngått om de hadde samarbeidet, sier daglig leder Ove-Henning Bjørsvik i BIR BossNett.

HER SKAL DET GRAVES: Dette kartet viser de samordnede graveprosjektene i sentrum de neste tre årene. Rød farge viser årets prosjekter, og oransje de to neste. Se hele gravekartet i full størrelse her.

Graver for 100 millioner i 2009

Medlemmene i Graveklubben har forståelse for at en del bergensere er lei av all gravingen.

– Men bergensere synes også det er fint med rent vann i springen. Jeg tror de innser at dette må til, sier Terje Strøm.

Til sammen skal Graveklubben bruke 100 millioner kroner på å grave opp gatene i bykjernen i 2009. Men ifølge deres beregninger, sparer de rundt førti prosent av kostnadene ved å samarbeide.

– Det er snakk om utrolig mye penger. Men det ville blitt mye dyrere om vi skulle gjort det hver for oss, sier Strøm.

– Det vil alltid være en del problemer mens gravingen står på. Men både bergensere og næringsliv får plenty igjen når vi er ferdige. Dette er et miljøprosjekt, sier Arne Jensen.

Høy pris

– Jeg skjønner at Graveklubben vil ha oss med for å dele på kostnadene, men prisen er urimelig høy. Det vil ikke svare seg forretningsmessig. Det er dessuten ikke aktuelt å skifte ut kabler som virker, sier informasjonssjef i Telenor, Per-Arild Meling.

Han understreker at Telenor er interessert i dialog med graveklubben og at de vil bidra på deler av strekkene.

– Men det er klart at vi kan ikke utelukke at vi kommer til å grave opp enkelte steder etter at de har vært der, sier Per-Arild Meling.

Bybanekontoret stiller seg uforstående til kritikken.

– Jeg er litt overrasket. Alle store aktører har vært involvert i forbindelse med arbeidet med Bybanen. De skulle være godt informert om hvor vi graver, så jeg mener samarbeidet er godt ivaretatt, sier prosjektdirektør Rune Haugsdal ved Bybanekontoret.

Hva synes du om gravingen i sentrum? Si din mening her.

Publisert: