• HEDRET: Rafto-vinner Malahat Nasibova og ektemannen Ilgar Nasibov mottok Rafto-prisen i kveld. FOTO: Jo Straube

- Høy pris for det frie ord

Raftoprisvinneren betaler en høy pris for kampen for det fri ord, sier lederen i Raftostiftelsen.