Sykehjem slurver med smittevern

Helsepersonell vasker ikke hendene ofte nok og bruker ikke alltid stellefrakk. Nå får de hard kritikk av Statens helsetilsyn.

Drøyt halvparten av de ansatte på Florida sykehjem har vært på obligatorisk kurs i temaene sykehjemmet får kritikk for. Arkivfoto: Odd Nerbø
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Det er et tilsyn i september som har avdekket avvik og brudd på forskrift om smittevern i helsetenesta og forskrift om internkontroll i sosial og helsetenesta ved Florida sykehjem i Bergen. Rapporten fra tilsynet ble offentliggjort torsdag. Avvik er ensbetydende med brudd på lov eller forskrift og den alvorligste graden av kritikk i slike tilsynsrapporter.

Florida sykehjem har 800-900 innleggelser i året og fungerer som korttidssykehjem med akuttplasser innen rehabilitering.

Forebyggende smittevern Statens helsetilsyn har hatt egne kampanjer for håndvask rettet mot helsepersonell i lengre tid. I disse svineinfluensatider har det igjen vært understreket hvor viktig grundig håndvask er for å hindre smittespredning. Likevel blir det avdekket at de ansatte ved sykehjemmet slurver med både håndvask, bruk av stellefrakk og håndtering av skittentøy.

Tilsynet ble gjennomført for å sjekke institusjonens rutiner for infeksjonsforebyggende tiltak. Dette inkluderer opplæring av fast ansatte og vikarer, oversikt over antall infeksjoner som pasientene får og retningslinjer for bruk av antibiotika.

Knallhard kritikk Ledelsen har, ifølge tilsynsrapporten «ikkje utført risikovurdering med identifisering av kritiske punkt i institusjonen». Registrering og oversikt over antall infeksjoner som rammer pasientene mangler, heller ikke retningslinjer for bruk av antibiotika er tilfredsstillende, med unntak av standardbehandling av urinveisinfeksjon.

Konstituert styrer Anita Grinde ved Florida sykehjem svarer bekreftende på vårt spørsmål om det er pinlig at denne kritikken kommer nå, etter helsemyndighetens klare fokus på håndhygiene i befolkningen for å hindre smittespredning av svineinfluensa og sesonginfluensa.

— Det viser hvor viktig det er å terpe på disse tingene hele tiden, sier Grinde.

Hun var mest overrasket over at de ansatte slurver med å vaske hendene.

— De ansatte er jo generelt flinke på hygiene. Vi har hatt perioder med mye oppkast og diaré og da har de gjort en kjempeinnsats for å hindre spredning. Men det må jo være riktig, dette er kommet frem under intervjuene tilsynsmyndighetene gjorde med de ansatte selv, sier hun.

Obligatorisk opplæring i gang Grinde forteller at seksti av de vel hundre ansatte allerede har vært på obligatorisk kurs i alle temaene som sykehjemmet nå er blitt kritisert for i tilsynsrapporten. Her får de full opplæring i blant annet håndhygiene, bruk av stellefrakk og håndtering av skittentøy.

— Vi er i full gang med å rette opp feilene. I samarbeid med sykehjemslegene går vi gjennom rutinene og innfører nye for registrering av infeksjoner og spesifisering av når og hvordan antibiotika skal gis til pasientene sier Grinde. Fylkeslegen i Hordaland har ikke vært tilgjengelig for kommentar torsdag.

Publisert: