Beklaga overfor innbyggjarane

Prosjektleiaren for seglskutefesten i Måløy, Helge Hjelle, beklaga frå talarstolen i kommunestyret at han har vore med på å påføre innbyggjarane i kommunen eit så stort tap.