- Det har hopet seg litt opp

— Vi har hatt en del problemer med kapasiteten i det siste, særlig i forbindelse med ferieavviklingen