Livredde for nytt ras

Beboere i Kollstien frykter at sprengingsarbeider i et nytt byggefelt kan føre til ras flere steder på Landåsfjellet.