- Ubåtrapporten et bestillingsverk

Ordkrig om Fedje-ubåten. Norges Miljøvernforbund har laget en motrapport som hyller bergingsselskapet.