For ett år siden, var Daniel Stang (19) fra Florø russ. Dette året har han gått på folkehøyskole, og nå har han bestemt seg for å ta opp igjen fag fra videregående. Ikke fordi han har strøket, men fordi han vil forbedre karakterene og sjansene sine. Han søkte om plass ved privatskolen Danielsen Intensivgymnas, slik mange i samme situasjon har gjort tidligere.

— Jeg søkte for flere måneder siden, om å ta opp igjen fire fag. Jeg er bestemt på at jeg vil ta opp fag og forbedre mulighetene mine, sier Stang.

Fikk avslag

Denne uken ringte han Danielsen, etter at en kamerat av ham hadde fått avslag. Da fikk han beskjed om at han ikke var kommet inn på fagene han hadde søkt på.

Jeg er bestemt på at jeg vil ta opp fag og forbedre mulighetene mine

— De fortalte meg at det var kommet en ny regel for en uke siden, som gjorde at de bare kunne ta opp elever som hadde strøket i faget. Men det burde de fortalt meg før, sier Stang.

Han har tre venner i samme situasjon, hvor flere av dem alt har betalt depositum på hybler i Bergen. Nå planlegger han å ta fag som privatist og jobbe.

— Det er ikke noe annet jeg kan gjøre. Alle søknadsfrister er gått ut, sier Stang.

Rektor ved Danielsen Intensivgymnas i Bergen, Asle Ystebø, bekrefter at skolen har fått nye retningslinjer den siste uken.

— Det er veldig beklagelig for de søkerne det gjelder at dette er kommet midt i et pågående inntak. Vi synes ikke dette er en god situasjon på noen måte, sier Ystebø.

Danielsen mener reglene har vært uklare. Tidligere år har de tatt opp elever som har forbedret fag, men etter å ha hørt nye signaler fra Fylkesmannen i vårba de derfor om en presisering fra Utdanningsdirektoratet.

— Vi mener at denne typen reglerburde vært skrevet tydelig i en forskrift. Da haddevi både hatt mulighettil ågi innspill, og hatt mulighet til å omstille oss på en forsvarlig måte, sier Ystebø.

- Rammer mange elever

Presiseringen fra direktoratet kom denne uken.

— Den innebærer at dersom en elev har bestått fag fra før, kan de ikke komme inn hos oss. De kan ta nye fag hos oss, eller tas inn på fag hvor de har strøket eller ikke fått karakter, sier Ystebø.

Det mener Ystebø er problematisk.

— I et samfunnsperspektiv er det fornuftig å regulere dette området, men denne regelen rammer mange elever som også forsamfunnets del burde få en ny sjanse, sier Ystebø. Det er ikke alle som reelt sett får den samme sjansen i skolen når de er ungdom.

Skolen har fortsatt ikke bestemt om de kommer til å påklage avgjørelsen.

Oppdaget ved tilsyn

Seniorrådgiver Magne Hopland Engebretsen i Utdanningsdirektoratet sier at det alltid har vært et krav etter privatskoleloven om at voksne elever skal realkompetansevurderes ved inntak.

— Gjennom realkompetansevurdering blir den voksnes kompetanse kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert i forhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Den voksnes realkompetanse kan være tilegnet gjennom formell, uformell og ikke-formell læring. På bakgrunn av realkompetansevurderingen til fylkeskommunen, avklares det hvilke fag man kan tas opp til, sier Engebretsen.

Han viser til Kunnskapsdepartementet kom med en presisering i april i år, som sier at «Private skoler godkjent etter privatskoleloven har ikke anledning til å ta inn elever som tar om igjen fag.»

— Dette er lovforståelsen som har ligget til grunn fra Utdanningsdirektoratets side hele tiden, sier Engebretsen.

— Hvordan har skoler som Danielsen kunnet ta opp elever som vil forbedre fag helt til i fjor?

— Det var i forbindelse med et tilsyn ved skolen at dette ble problematisert. Når vi ser at forhold ved en skole er i strid med privatskoleloven, gir vi beskjed om at de må rette seg i henhold til våre pålegg, sier Engebretsen.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post