- Båt flyter opp ned i Rongesundet

Redningsmannskapene er på vei.