• UENIGE: Dag Skansen (til venstre) og Tor Woldseth avviser at det ikke er forsvarlig med en bybanetunnel i området rundt Kjøttbasaren. I midten sitter KrFs gruppeleder, Marita Moltu. FOTO: Marie Havnen (arkiv)

- Bybanetunnel er forsvarlig

H og Frp avviser den avgåtte byrådens påstand om at tunneltraseen er «uforsvarlig».