• PRIORITERES: Byrådet i Bergen har bedt om departementets vel­signelse til å gi rusavhengige øyeblikkelig hjelp, i form av avrusning og medisinering, når øvre del av Nygårdsparken stenger 25. august. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN (ARKIVFOTO)

Rusmisbrukere kan få strakshjelp

Når Nygårdsparken stenger i sommer, kan de rusavhengige få status som «øyeblikkelig hjelpetrengende», på lik linje med hjertepasienter og personer med bruddskader.