Viser til taushetsplikt

Verken byrådsleder eller institusjonsleder vil si noe om hvorfor overgrepsanklagene aldri ble anmeldt.