• POPULÆRT: Startlån skal brukes til å hjelpe dem som ikke ellers klarer å komme inn på boligmarkedet. ILLUSTRASJONSFOTO: BJØRN ERIK LARSEN

Bergen stanser alle startlån

Bergen kommune kan ikke gi flere boliglån til vanskeligstilte eller ungdom. Kassen er tom.