- Venter på min dødstime

På et asylmottak i Bergen sitter Khalid og venter på å bli 18. Da skal han kastes ut av landet.