Radisson-hotellet på Bryggen ønsker å slå sammen alle skjenkebevillingene sine til én. Samtidig vil de utvide skjenkearealet sitt med 1700 kvadratmeter.

Sammenslåingen gjør de for å unngå at gjester bryter loven når de tar med seg alkohol fra ett skjenkeareal til et annet.

Utvidelsen av skjenkearealet består av alle fellesarealene på hotellet. Dette gjør de for at gjestene skal kunne kjøpe alkohol i baren, og så ta denne med på hotellrommet.

Får konsekvenser

Kontor for skjenkesaker anbefaler nå byrådet å godkjenne søknaden.

Denne godkjennelsen åpner imidlertid opp for en rekke mulige brudd på alkoholloven. Å håndheve reglene vil bli vanskelig for hotellet og skjenkekontrollørene, medgir skjenkesjef Gro Gaarder.

Blant lovbruddene som kan forekomme, finner vi blant annet:

Blir du åpenbart beruset på rommet av alkoholen du tok med deg inn fra baren, eller alkoholen du hadde i minibaren, skal du etter loven vises bort fra skjenkearealet. Vaktene må altså følge med på alkoholinntaket og nivået ditt på rommet.

Er du på et utested og blir kastet ut på grunn av at du er «åpenbart påvirket», kan du heller ikke få tilgang til hotellets skjenkearealer. Dette vil gjelde både baren, gangene, fellesareal og rommene.

I minibaren på rommet er det kun bevilling for 1. og 2. klasse. Dersom noen tar med seg en drink eller sprit fra hotellbaren til hotellrommet, vil skjenkereglene da brytes.

Hvis en under 18 år får tak i alkohol på rommet, det være seg medbrakt utenfra, fra hotellbaren eller fra minibaren, vil dette være et brudd på alkoholloven.

Mister bevilling

Alle disse bruddene vil medføre prikker. Servering av mindreårige vil i seg selv kvalifisere for åtte prikker, noe som er grensen for at bevillingen inndras i en periode på to uker.

Les også:

Et annet moment er skjenketiden. Dersom en gjest tar med seg øl eller vin på rommet, må den drikkes opp før klokken 0300, altså en halvtime etter skjenkingen er stengt?

Det siste spørsmålet svarer skjenkesjef Gaarder avvisende på.

— På hotellrom med minibarer kan det drikkes hele natten. Men er det snakk om alkohol over 22 prosent så gjelder de vanlige tidsbegrensningene.

- Hvis man tar med seg en drink fra hotellbaren da?

— Jeg husker ikke alle detaljene fra denne saken. Men dersom det er gitt bevilling for gruppe tre, så går det.

Får ikke selge sprit

Hotellet har imidlertid ikke bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe tre på hotellrommene. Dette går klart frem i søknaden fra hotellet.

- Hvem har da ansvaret for at det ikke tas med sprit på rommene?

— Det er bevillingshaver som har ansvar for dette, svarer Gaarder. - Skal dere ta dere inn på hotellrom for å påse at skjenkereglene overholdes?

— Per definisjon kan man også i dag kontrollere hotellrom, uten at jeg sier at det blir gjort. Her kommer hensynet til privatlivets fred inn.

Gjestene lider

I søknaden sin skriver hotellet, representert ved Rune Fristad, at dagens regelverk kompliserer hverdagen for dem.

«Mellom de ulike skjenkeområdene er det ingen fysisk skille, og derfor veldig vanskelig å hindre våre gjester fra å gå fra et skjenkeområde til et annet slik det er i dag».

Fristad skriver videre at de har mange selskaper som har aperitif et sted, før de tar denne med seg videre til et annet lokale for å spise middag».

«Gjestene våre lider mest med tanke på de skjenkeløyvene vi har i dag, og vi ønsker å ha gjestens opplevelse i fokus», avslutter han.

Vanskelig å håndheve

Gaarder sier denne saken handler om hvordan ting praktisk sett kan gjennomføres for hotellene.

— Det er et ønske om å få ting til å fungere. Hotellet hadde i sin tid skjenkebevilling på hele området, men så har de stykket det opp i forskjellige bevillinger. Det blir det problemer av, så nå går de tilbake til slik de hadde det.

Skjenkesjefen medgir at bevillingen for minibarer på hotellrom er spesielt sammenlignet med vanlig skjenking.

— Tømmer du hele minibaren på fem minutter bryter du nok noen regler i alkoholloven. Men dette må sees opp mot om det blir mulig for hotellet å håndheve loven, og om det er mulig å kontrollere.

Skal vurdere

Gaarder sender senere over en presisering som svar til de spørsmålene BT har stilt i denne saken:

«De spørsmål som her blir reist er både rimelige og relevante, men vi har ingen erfaringer med hvordan vi vil komme til å behandle saker av den karakter som det blir stilt spørsmål ved. For oss er dette pr. i dag hypotetiske spørsmål. Hvis problemstillingen blir reell, i den forstand at den fremkommer i en fremtidig sak, skal vi på det tidspunkt selvfølgelig foreta de nødvendige undersøkelser slik at vi er sikre på at saken blir behandlet på en riktig måte», skriver hun.

Næringsbyråd Helge Stormoen har nylig tatt over ansvaret for skjenkekontrollen. Han ønsker ikke uttale seg om konsekvensene i denne saken før han har fått en redegjørelse fra Kontor for skjenkesaker.

Radisson har avvist å kommentere denne saken siden søknaden fremdeles ikke er behandlet av byrådet.

SKAL UTVIDE: Radisson-hotellet på Bryggen vil utvide skjenkearealet til å gjelde alle fellesområdene i hotellet. Slik skal gjestene unngå å bryte loven når de tar med seg øl fra et skjenkeareal til et annet, eller til hotellrommet.
Eirik Brekke