Et fly er på vei fra London til Bergen. Femten minutter før landing får Avinor beskjed om at en av passasjerene om bord muligens er smittet av ebola.

Det er dette scenarioet Bergen kommune øver på i dag, sammen med Avinor, Helse Bergen, Hordaland politidistrikt, Sivilforsvaret og Norwegian. Bergen er sammen med Oslo, Ullensaker og Tromsø kommune utpekt til å ivareta beredskapsoppgaver ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse.

Les også:

Om et fly med en mulig ebolasmittet skulle ankomme Bergen, vil flyet bli parkert på en isolert oppstillingsplass, og det vil holdes lukket frem til medisinsk personell overtar ansvaret.

— Flyet plasseres på en såkalt «remote stand». Det vil si at flyet er adskilt fra resten av flyplassen, forklarer Aslak Sverderup, flyplassjef på Flesland Lufthavn.

Han understreker at et rammet fly kan ha alt fra få til 400 passasjerer, og at man derfor må forberede seg på å måtte håndtere et stort antall bekymrede passasjerer.

Politiet er derfor på plass om det skulle oppstå panikk eller bli behov for å ta seg av passasjerer som slår seg vrang.

Sen ambulanse

Det var knyttet stor spenning til om øvelsen ville følge den oppsatte beredskapsplanen. Skuffet måtte Ivar Lunde konstatere at spesialambulansen som skulle frakte den smittede passasjeren bort fra flyet ikke kom til forventet tidspunkt. Den dukket opp først etter en time, mens kravet er 45 min.

— Medisinsk betyr dette ikke noe, men dette blir viktig å ta med når vi skal evaluere øvelsen. Femten minutter kan virke lenge for passasjerene på flyet, sier Lunde

Bergen havn ved maritim leder og kvalitetssjef Svein Erik Malkenes er med på øvelsen som observatør.

— Det er naivt å tro at en situasjon som dette ikke kan ramme Bergen, sier han.

Malkenes poengterer at Bergen havn allerede har en grundig beredskapsplan.

— Vi kan ha opptil 30.000 cruisepassasjerer samtidig, og derfor tar vi dette trusselbildet svært alvorlig, sier han.

- Ingen umulighet

— Det er ingen umulighet at en ebolasmittet person kan komme seg inn i landet, sier Arve Berg, prosjektleder og overlege i Bergen kommune.

— Vi følger råd fra sentrale smittevernmyndigheter, og den smittsomme personen vil bli isolert umiddelbart ved ankomst på Flesland, legger han til.

Alle passasjerene om bord på flyet må deretter håndteres på en spesiell måte, og flyet må deretter vaskes og desinfiseres av spesialpersonell.

— Det er svært liten sjanse for smitte blant passasjerer som ikke har vært i kontakt med den smittede. Det er kun de som har vært i kontakt med den syke eller den sykes kroppsvæsker som er i faresonen, sier Berg.

Han minner om at det er kun etter at man har utviklet symptomer på sykdommen man er smittefarlig, og at det derfor ikke er behov for å isolere alle passasjerene på flyet.

— De passasjerene som har sittet tett innpå passasjeren eller blitt tilsølt av for eksempel oppkast som vil bli dekontaminert. De vil bli avkledd og desinfisert før de kan gå videre til den «rene» sonen, forteller han.

Spesialdrakter

Bang forsikrer om at den såkalte «rene» og «skitne» sonen er helt adskilt fra hverandre, og at det ikke er fare for at en eventuell smitte skal komme inn i den «rene» sonen.

Den smittede vil bli ivaretatt av spesialtrent helsepersonell, og sendt til Haukeland universitetssykehus hvor et eget isolat står klart til å ta imot pasienten.

Der vil alle som er i nærkontakt med pasienten være iført drakter, briller, hansker og luftsmittebeskyttelse.

— Posten som eventuelt vil ta i mot en ebolasmittet pasient, øver på denne situasjonen hver dag, forteller Anette Hellstrøm, kommunikasjonsrådgiver på Haukeland universitetsykehus.

Spesielt er det på- og avkleding av de smittesikre draktene som er kristisk.

— Dette er en utførlig prosess som må være svært nøyaktig for å hindre smitte, sier hun.

Dette er den første slike øvelsen i Norge. Arve Berg er klar på at vestlendinger ikke skal uroe seg for mulig ebolasmitte.

— At vi øver på denne situasjonen er betryggende for alle innbyggerne i regionen. Om en slik situasjon skulle inntreffe er vi godt forberedt, understreker han.