«Hun hadde fjernet all min selvrespekt. Utradert min livsverdi, min verdi som menneske. I flere dager.»

For menn er gjerne den fysiske volden det minste problemet.