Tidligere har riksantikvaren gått imot alternativet med bane langs Bryggen. Holme er enda mer bombastisk når vi treffer ham ved Kjøttbasaren, der bystyret har vedtatt at de vil ha et tunnelinnslag på en av sidene.

— Vi er veldig for Bybanen. Men vi mener at alternativet med lang tunnel fra Peter Motzfeldts gate er det eneste realistiske alternativet, siden det ikke berører noen kulturminner.

Kulturlag og grunnvann

Riksantikvaren har en rekke argumenter mot planen om et tunnelinnslag i nærheten av Kjøttbasaren, enten det er i Finnegårdsgaten eller Vetrlidsallmenningen.

— Her har vi de tykkeste kulturlagene igjen fra middelalderen, og vi regner med at en utgraving av dem alene vil koste 50- 100 millioner kroner. Det blir altså både dyrt og vanskelig å bygge bane der, sier Holme.

Enda mer bekymret er han for grunnvannet i området.

— Her er situasjonen dramatisk fra før. Vi bruker nå 50 millioner kroner på å gjenopprette grunnvannsnivået på Bryggen. En tunnel her vil kunne punktere grunnvannet ytterligere, slik at grunnen under husene begynner å synke, sier Holme.

- Stort hull er stort hull

Også byrommet er det verdt å ta vare på, mener riksantikvaren. Han har ingen tro på at det er mulig å bygge tunnelinnslag uten å ødelegge Vetrlidsallmenningen, selv om bystyret har bedt om en arkitektkonkurranse.

— Et stort hull er et stort hull selv om man pynter på det. Dette er et av de flotteste byrommene i Bergen, og et ikonisk sted, sier en meget tydelig Holme.

Han tror dessuten at tunnelinnslaget, på lik linje med en bane langs Bryggen, vil kunne true Bryggens verdensarvstatus.

— Hvis tunnelen kommer ved Finnegården, kan jeg garantere at man mister verdensarvstatus. Men jeg tror også Vetrlidsallmenningen blir vanskelig i så måte, sier han.

- Må gå veldig sakte

Holme mener dessuten at bergenserne bør tenke over hva slags transportsystem man ønsker.

— Det er kanskje mulig å legge banen over Bryggen. Men da må det legges inn så mange tiltak for å bevare sikkerheten for fotgjengerne at banen må gå veldig sakte. Jeg tror også den vil måtte gjerdes inn. Ønsker bergenserne å kjøre i 5 km/t over Bryggen en grå novemberdag? spør han.

Riksantikvaren har ikke makt til å legge ned veto, men en innsigelse betyr at det må bli megling mellom kommunen og riksantikvaren. Dersom de ikke kommer til enighet, blir saken sendt til kommunalministeren for endelig avgjørelse.