Eksempel på boligsvindel

Dette skriver svindleren i en av e-postene. De andre svarene hans er svært like.