• (1/2)
    UNDER VANN: i 1976 ba disse fire forretningsmennene for parkeringsanlegget under Smålungeren: Fra venstre Asbjørn Risnes, formann i Torvallmenningen vel, Per Eidenbom, formann i Gamle Strandgaten vel, Olaf Knudsen, formann i Strandgaten vel og Frank W. Wagtskjold, sekretær i Torvallmenningen vel.

På 'an igjen under Smålungeren

Allerede i 1960 foreslo Norske Esso å bygge et parkeringsanlegg under Smålungeren.