Løvstakktunnelen åpen

Tunnelen ble stengt i 15 minutter. Mulig brann i en bil inne i tunnelen.