Krasjet i et skilt

Ambulanse måtte rykke ut til Straumeveien.