Reddet opp av sjøen

45 år gammel mann sendt til sykehus.