Lærere må gå kjøpesentervakt

En tredjedel av elevene i ungdomsskolen har ikke med matpakke, og tilbudet om skolelunsj er svært variabelt. Lærere må gå vakt på kjøpesentre for stanse strømmen av sultne elever.