• BRANN: Det er meldt at brannen er slukket i Klostergaten, men to stykker er fraktet vekk i ambulanse etter å ha fått røykskader. FOTO: roar christiansen

Brannutrykning til Klostergaten

Meldt om røyk i forretningslokale.