• Haukeland universitetssykehus i Bergen venter fortsatt på prøvesvar.

Vet ikke om noen har svineinfluensa

12 pasienter er innlagt, men prøvene er ikke klare.