- Ødelegger for revmatikerne

En ny refusjonsordning for pasienter som får fysioterapi i utlandet gjør at mange ikke ser seg råd til å reise.