• FUKTIG: Mannskpet måtte hoppe på sjøen da slepet til fiskebåten var i ferd med å revne. Etterpå feiret de at alt gikk bra.

Fuktig fest etter redningsaksjon

Politiet måtte gripe inn i feiringen til mannskapet på Kamaro