• DYR SKOLE: Amalie Skram videregående skole i Bergen koster fylkeskommunen 323 mill. kr til neste år.

Bruker 8,7 mrd. på veier og bybane

Bygging av Bybanen til Flesland bidrar til rekordhøye investeringer for fylkeskommunen.