• (1/2)
    TRAKTOREGG: Bøndene har fått nok og har laget et spesialegg. FOTO: EIRIK BREKKE

Brødblokade fra bøndene

Tirsdag vil bønder blokkere matmelanlegg for å skape brødmangel landet rundt.