Kollisjon i Fløyfjellstunnelen

Høyre løp i sørgående retning stengt etter sammenstøt mellom to biler.