Kirkegårdsarbeideren (61) ble i Bergen tingrett dømt til fire års fengsel for bedrageri av en 85 år gammel kvinne. Han mistet også jobben.

Tidligere i år ble han frikjent i lagmannsretten. Nå har han fått dekket utgifter til privatetterforsker Finn Abrahamsen og en skriftgransker. Han har også fått jobben tilbake.

- Var dynamitt

-  Abrahamsen var alfa og omega for frikjennelsen. Han og Brynjar Meling var dynamitt. Uten dem ville jeg fått fire år i fengsel, sier 61-åringen.

Tingretten fant mannen skyldig i å ha forledet en 85 år gammel dement kvinne til å overføre leiligheten til ham, og dømte ham til fire års fengsel.

Etter dommen hanket 61-åringen inn Abrahamsen, som kartla hvilken kontakt det hadde vært mellom kirkegårdsarbeideren og den eldre kvinnen tilbake i tid. Skriftgranskeren sjekket om signaturen på dokumentet der leiligheten ble overført, var ekte.

Krevde 192.000

Etter frikjennelsen krevde mannen refundert 192.000 kroner i utgifter til sin egen etterforskning, inkludert kostnader ved reise og opphold.

Utgiftene var helt unødvendige, mente påtalemyndigheten, som viste til at politiet kunne avhørt de aktuelle personene hvis de hadde fått kjennskap til dem.

-  Etterforskningen var ikke objektiv. Aktor så bort fra alt som pekte i min favør, sier 61-åringen.

Lagmannsretten var uenig i påstanden om at etterforskningen ikke var objektiv, men kom likevel til at privatetterforskeren og skriftgranskeren var nødvendige for mannens forsvar. Retten reduserte likevel beløpet til 99.000 kroner.

-  Jeg går 100.000 kroner i minus, men det viktigste er at retten skjønte galskapen og frikjente meg. Friheten er mye mer verdt enn 100.000 kroner.

TAKKES: Privatetterforsker Finn Abrahamsen.