• (1/10)
    MORGENMESSE: Hver dag er det morgenmesse i Vår Frues kirke, som ligger vegg i vegg med hjemmet. Kirken betjenes av prestene i St. Paul menighet. Forfra fra venstre; Søster Chi, Søster Ane, Søster Astrid, Søster Therexa, Søster Madeleine, Søster Mary og Søster Ellen.

Slik lever nonnene i Bergen

Se bildereportasje fra Marias Minde.