Utrykning til tunnel

Påkjørsel bakfra ved Lyderhorntunnelen