- Ingenting å frykte i Bergen

Politiets sikkerhetstjeneste kan ikke si noe om bakgrunnen for eksplosjonen. Ingen spesielle tiltak iverksatt i Bergen.

VENTER PÅ INFO: - Vi avventer informasjon fra sentralt hold. Per nå er det ingen grunn til å iverksette spesielle sikkerhetstiltak i Bergen, sier fungerende politimester i Hordaland, Svein Erik Krogvold.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Politiet i Bergen avventer situasjonen og informasjonen fortløpende etter bombeeksplosjonen i Oslo. Foreløpig er det lite som tyder på at noe liknende kan skje i Bergen i nær fremtid.

— Vi har ikke fått noen indikasjoner på det nei, sier Svein Erik Krogvold, fungerende politimester ved Hordaland politidistrikt, til bt.no.

- Det er altså ingenting å være redd for i Bergen nå?

— Det stemmer.

Bakgrunnen usikker

I en fersk pressemelding lagt ut på PSTs hjemmeside sier sikkerhetstjenesten at de foreløpig har «ingen informasjon som kan si noe om bakgrunnen for eksplosjonen.»

Les også

[No available link text]

Les også

[No available link text]

— Det er Oslo politidistrikt som nå har ansvaret for den politioperative innsatsen og etterforskningen for å klarlegge hva som har skjedd. PST bistår Oslo-politiet med alle tilgjengelige ressurser, heter det i pressemeldingen fra PST.

PST skal forebygge og etterforske lovbrudd mot nasjonens sikkerhet og selvstendighet, og er organisert som en særskilt polititjeneste parallelt med det ordinære politiet.

Ingen tiltak i Bergen

Krogvold forteller at politiet pr. nå ikke har foretatt noen spesielle tiltak i forhold til sikkerheten i Bergen.

— Vi avventer informasjon fra sentralt hold. Per nå er det ingen grunn til å iverksette tiltak, sier han.

Ingen politimannskaper fra Bergen er per nå sendt til Oslo for å bistå i arbeidet.

Les også

[No available link text]

Les også

[No available link text]

Varslet økt trussel

I sin åpne trusselvurdering for 2011 (pdf-lenke) varslet PST at det kunne komme en skjerping i trusselsituasjonen i løpet av året. De mente det i hovedsak var ekstreme islamister som kunne utgjøre en direkte trussel mot Norge i år. Trusselvurderingen ble offentliggjort i februar.

PST advarte mot at radikalisering i islamistiske miljøer og økt reisevirksomhet kunne medføre en større terrortrussel. Bak de fleste avvergede eller gjennomførte terrorangrep i Europa har det stått personer som har fått trening i konfliktområder i Afghanistan og Pakistan, og etter hvert også Somalia og Jemen.

Ifølge PST finnes det noen få personer i Norge som har vært på treningsleire i disse områdene, mens andre tilrettelegger for at andre personer kan reise.

Ideologisk påvirkning

— Den ideologiske og psykologiske påvirkningen, samt ferdighetene, erfaringene og nettverket disse personene opparbeider seg under oppholdet, gjør at enkelte av dem vil kunne utgjøre en trussel mot Norge når de returnerer hit. De kan utgjøre en trussel alene eller i samarbeid med andre, skriver PST i trusselvurderingen.

Les også

[No available link text]

Også under i utgangspunktet legitime studieopphold kan personer bli påvirket av ekstreme holdninger, for så å påvirke andre etter å ha returnert til Norge, påpeker PST.

Ifølge PST er bruk av falske identitetspapirer utbredt i ekstreme islamistiske miljøer, og personer fra disse miljøene kan derfor komme seg inn i Schengen-området uten å bli oppdaget av sikkerhetstjenesten i noen av Schengen-landene.

Små miljøer

Det er ekstreme islamister som ikke primært er opptatt av én nasjon eller region, som utgjør den største trusselen mot Norge, mener PST.

— For disse personene synes det ikke å være viktig hvor kampen finner sted, så lenge den utkjempes. Disse personene inngår i små miljøer som ikke domineres av én etnisitet. De er heller ikke opptatt av én nasjonal konflikt. I stedet forenes de, tross ulikheter, av en ekstrem islamistisk ideologi, heter det i trusselvurderingen.

PST understreker at det alltid er knyttet stor usikkerhet til tid og sted for terroraksjoner, også i Norge.

Publisert: