• VENTER PÅ INFO: - Vi avventer informasjon fra sentralt hold. Per nå er det ingen grunn til å iverksette spesielle sikkerhetstiltak i Bergen, sier fungerende politimester i Hordaland, Svein Erik Krogvold. FOTO: GIDSKE STARK (ARKIV)

- Ingenting å frykte i Bergen

Politiets sikkerhetstjeneste kan ikke si noe om bakgrunnen for eksplosjonen. Ingen spesielle tiltak iverksatt i Bergen.