• I ELVEN: Kranbilen fra Vestkran ligger fortsatt i elven. FOTO: ARNSTEIN KARLSEN (ARKIV)

Manglet papirer, berging utsatt

Veivesenet hadde stengt veien og 20 mann var på plass da kranbilen skulle opp fra elven. Jobben måtte utsettes da Statens vegvesen manglet en søknad.