• (1/9)
    HELL I UHELL: Gårdeier Bjørn Hanevik er lettet over at ingen personer kom til skade i brannen. FOTO: ØRJAN DEISZ

- Det var flotte leiligheter som brant

Huseier Bjørn Hanevik berømmer brannvesenets innsats.