Bekymrede foreldre i Kobbeleia grendalag, som til høsten sender barna sine på skolen, har reist flere kritiske spørsmål om barnas helse blir godt nok ivaretatt.

Statens strålevern bedyret at strålenivået var under farenivået, men det viste seg at vurderingen gjaldt feil kraftlinje.

I denne vurderingen ble en kraftlinje som ligger noe lenger fra paviljonger vurdert. Da het det at styrken fra magnetfeltet i løpet av noen år skulle reduseres til bare en tredel av dagens nivå.

Etter at Statens strålevern og BKK har oppklart at det var feil kraftlinje som var vurdert, kom ny uttalelse om kraftlinjen som ligger nærmest paviljongen. Der fremgår det at styrken gjennom linjen tvert imot skal bli 32 prosent sterkere i årene som kommer.

Under grenseverdien

Uansett mener Statens strålevern at kraftlinjen ikke utgjør noen fare.

— Det forandrer ikke konklusjonen. Strålenivået ligger under grenseverdier for når det er krav om utredning, og langt under nivået der det er helsefare, sier forsker Lars Klæboe ved Statens strålevern

Ifølge BKK vil magnetfeltets årsgjennomsnitt ved paviljongen være 0,3 mikrotesla. Grensen for krav om utredning går ved 0,4 mikrotesla.

Vil ha nye målinger

Leder i Kobbeleia grendalag, Tommy Hufthammer, er ikke fornøyd med svaret. Han er meget kritisk til at grenseverdien måles som årsgjennomsnitt, og ikke spesielt i det tidsrommet barna befinner seg på skolen.

— Vi mistenker at strålingen er høyere og over grenseverdien på dagtid og når barna er på skolen, og lavere på de tider av døgnet barna ikke er på skolen, sier han.

Han har brukt mye tid på å grave i kommunale sakspapirer for å finne ut av strålefaren.

— Vi har bedt om innsyn i disse tallene, men har ikke fått det, sier Hufthammer.

Omstridt spørsmål

Spørsmålet om høyspentlinjer fører til kreftrisiko er omstridt. Kobbeleia grendalag viser til en undersøkelse fra helsedepartementet i Storbritannia, som konkluderer med at barn under 15 år som bor mindre enn 100 meter fra høyspentlinjer har dobbel så stor risiko for å utvikle blodkreft.

Statens strålevern mener det ikke finnes sterke nok bevis for sammenheng mellom kraftlinjer og blodkreft, og mener grensene som er satt i Norge uansett er så lave at helserisikoen er minimal.

— Selv om magnetfeltet ikke blir redusert i fremtiden, vil nivået være lavere enn hva forskningen har påvist helsefare ved, sier Klæboe.

Ifølge Klæbo er det ikke dokumentert at eksponering fra høyspentlinjer er helseskadelig så lenge den er strålingsverdien er under 200 mikrotesla.

— Det påviste strålingsnivået på Kolltveit ligger oppunder verdien som utløser krav om utredning. Det skal oppholde seg små barn på skolen. Bør man ikke da for sikkerhets skyld gjennomføre ekstra undersøkelser?

— Nei, det mener jeg det ikke er behov for. Grenseverdien på 0,4 er svært lav og har en betydelig sikkerhetsmargin. Den store bekymringen for dette står ikke i forhold til helserisikoen, sier Klæbo.

Vil fortsette

Kobbeleia grendalag sier de fortsatt vil overvåke situasjonen.

— Vi har bedt kommunen om at strålefaren blir målt hver måned det neste skoleåret, og at det blir full offentlighet rundt resultatene. Vi mener også kommunen må komme med en ny måleplan og tiltaksplan innen juni 2015, sier Hufthammer.

Skolesjef i Fjell kommune, Wilhelm Anglevik, kan ikke garantere at det blir iverksatt ny utredning av strålefaren.

— Vi må lytte til de faglige rådene som kommer fra Statens strålevern. Men hvis ikke innbyggerne blir beroliget av den informasjonen som sendes ut, må vi vurdere situasjonen, sier Anglevik.