— Dette er en privatisering av strandsonen. Vi ser alvorlig på det, sier leder for arealavdelingen i Sund kommune, Mona Rabben.

I mars i år gjennomførte kommunen tilsyn med tolv naust på Viksøy, helt sør i kommunen. Resultatet var nedslående:

Samtlige tolv naust var ulovlige, blant annet på grunn av ulovlig anlagte altaner.

Noen av tiltakene finner kommunen at de kan godkjenne, dersom det sendes inn søknad. Andre er det verre med.

— Åtte av naustene har fullt, flislagt bad med dusj og vannklosett og fullt operativt kjøkken. Det ser vi ikke for oss at kan ettergodkjennes, sier Rabben, som ikke kan huske at de har avdekket så omfattende avvik siden hun startet ved avdelingen i 2007.

Det er også svært usannsynlig at naustene kan omreguleres som fritidsboliger.

12 meter ulovlig kai

Også utenfor naustrekken i havgapet avdekket kommunen ulovligheter. I tilsynsrapportene nevnes følgende tiltak som ikke er omsøkt:

En trebrygge i tilknytning til moloen som er 12 meter lang og 2,2 meter bred

Seks flytebrygger som er lagt ut

Et båtopptrekk i støyp som er om lag 12 meter lang og 4 meter bredt er etablert ved badeviken

Det er etablert sandstrand

Tiltakshaver må være forberedt på å fjerne ulovlig utført arbeid, skriver kommunen i tilsynsbrevene.

— Nå har vi forhåndsvarslet at ulovlighetene må opphøre. Enten må de rette dem i tråd med godkjente løyver, eller søke om å få det godkjent. Dersom de så får avslag, vil vi gå til krav om å få ulovlighetene fjernet, sier Rabben.

Mistanke siden 2008

BT har vært i kontakt med flere av nausteierne. De ønsker ikke å kommentere detaljene i saken foreløpig.

— Vi har en god dialog med kommunen, som vi ønsker å bevare, sier en av dem.

Siden en befaring i forbindelse med fastsetting av eiendomsskatt i 2008, har kommunen mistenkt at noen av naustene har vært ulovlig innredet.

— Men vi fant ikke tilstrekkelig holdepunkter for å gjennomføre tilsyn da, sier Rabben.

- Kan eierne ha oppfattet det som en slags aksept at dere ikke grep inn da?

— Det er ikke slik at et ulovlig tilfelle blir lovlig fordi det har vært der lenge, svarer Rabben.

Tilsynet i mars kom etter at kommunen fikk et varslingsbrev i juli i fjor. Brevet kom fra advokat Tor Øystein Enge ved advokatfirmaet Stiegler, som representerer mannen som eier grunnen rundt naustene.

— Det bestrides ikke at nausteierne eier grunnen de står på. Men vi mener de har tatt seg til rette og gått ut over avtalen, sier Enge.

- Vi har en god sak

Konflikten dreier seg blant annet om hvor tomtegrensene skal gå i sjøen. Grunneieren har gått til sak mot de tolv nausteierne, og bedt jordskifteretten fastsette hvor grensene skal gå.

- Hvorfor har dere angitt dem til kommunen?

— Vi mener måten de har innredet naustene på er beskrivende for deres holdning for øvrig. Her har de gått utover det som var avtalt, da anvender man de muligheter man har for å få korrigert den atferden, sier Enge.

En annen av nausteierne BT har snakket med sier hun ser frem til å møte grunneieren i jordskifteretten.

— Vi føler vi har en god sak der.

I utgangspunktet har nausteierne fram til august på seg til å søke om godkjenning av ulovlighetene. De har bedt kommunen om forlenget frist, noe Rabben sier de nå har oppe til vurdering.