Frikjent for falske bud på eget hus

Huseier ble dømt for grovt bedrageri, og anket. Nå har hun fått fullt medhold.